Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού, του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την στήριξή της στην ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού όπως αυτό παρουσιάστηκε στην 3η δημόσια διαβούλευση που έγινε στη Λεμεσό στις 23 Ιανουαρίου 2019.

Το υπόδειγμα του 6ου σεναρίου που επιλέχθηκε ως το πιο ενδεδειγμένο πιστεύουμε ότι κινείται στα επιθυμητά πλαίσια για την ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ένα σενάριο που θα παρέχει στους πολίτες της μείζονος Λεμεσού το αυτονόητο δικαίωμα να διακινούνται με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια τόσο με τις δημόσιες συγκοινωνίες όσο και πεζοί αλλά και με τη χρήση ποδηλάτου.

Παρόλο που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν υιοθετηθεί πιο δραστικές λύσεις για την αναστροφή της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου (χρήση 92% σύμφωνα με τα μετρήσιμα στοιχεία) εντούτοις στηρίζουμε τις προτάσεις που επιλέγηκαν.

Το Σχέδιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τον Ιούλιο του 2019 προσφέροντας αναλυτικές συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις σε όλο το φάσμα της αστικής βιώσιμης κινητικότητας, καλύπτοντας παράλληλα όλους τους δήμους και τις κοινότητες της μείζονος Λεμεσού.

Σημειώνουμε τα επιστημονικά τεκμηριωμένα και μετρήσιμα, πραγματικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεται το Σχέδιο. Σημειώνουμε ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες που συμμετέχουν εξ’ ορισμού στην διαδικασία και έχουν πλήρη και διαρκή ενημέρωση για το ΣΒΑΚ Λεμεσού οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το Σχέδιο στους προσεχείς σχεδιασμούς τους έστω και αν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Στα πλαίσια αυτά διαφωνούμε με τη λογική που αναπτύχθηκε από το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού ότι θα πρέπει να γίνει ένας συγκερασμός θέσεων εκεί όπου υπάρχουν διαφωνίες (υπονοώντας ουσιαστικά ότι το ΣΒΑΚ πρέπει να αλλάζει για να μην εκτίθενται αυτοί που παίρνουν αποφάσεις ενάντια στο Σχέδιο). Το ΣΒΑΚ εκπονείται με σαφώς τεχνοκρατικό και επιστημονικό τρόπο. Οι τοπικές αρχές έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν υλοποιούν έργα αντίθετα προς τη φιλοσοφία του Σχεδίου αναλαμβάνουν και την πολιτική ευθύνη έναντι των πολιτών. Ένα παράδειγμα αποτελεί η διαφαινόμενη εμμονή (όπως εκφράστηκε και από τους δύο) της ανέγερσης ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους στο Κέντρο της Λεμεσού. Αυτό πέραν από την περιβαλλοντική υποβάθμιση που θα επιφέρει στην περιοχή, αντιστρατεύεται και ανατρέπει εντελώς το ΣΒΑΚ όπως καταδείχτηκε από τα αποτελέσματα του Σχεδίου.

Οι απόψεις μερίδας των καταστηματαρχών για το ίδιο θέμα και για το κέντρο της Λεμεσού γενικότερα θεωρούμε ότι βρίσκονται προς την λανθασμένη κατεύθυνση. Η έγνοια για την ενδεχόμενη υποβάθμιση του Κέντρου Λεμεσού μπορεί να ανατραπεί μόνο αν το Κέντρο εξελιχθεί σε ένα υπαίθριο ελκυστικό χώρο και ταυτόχρονα ενωθεί με το παραλιακό μέτωπο μέσω των προτεινόμενων λύσεων.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αποτελούν οι ουρανοξύστες έναντι χώρων στάθμευσης. Η μελέτη αποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι τα «κίνητρα» για τους χώρους στάθμευσης στα υπόγεια των κτιρίων αυτών δεν εξυπηρετούν καθόλου το Σχέδιο και κινούνται στην εντελώς αντίθετη στοχοθεσία.

Καταληκτικά πιστεύουμε ότι όλοι, τοπικές αρχές και πολίτες θα πρέπει να αγκαλιάσουμε το ΣΒΑΚ Λεμεσού και να πιέζουμε για την υλοποίησή του. Το Σχέδιο δεν πρέπει να μείνει στα συρτάρια αλλά ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Ο κόσμος αξίζει και επιβάλλεται να έχει ως επιλογή και τις αξιόπιστες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για τη διακίνησή του.