Δέσμη προτάσεων απέστειλε στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Άγγελο Βότση και στον υπουργό οικονομικών κ. Κ. Πετρίδη το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για στήριξη της οικονομίας του τόπου μας, αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνει. (επισυνάπτεται).

Στην επιστολή παρουσιάζεται ένα μενού από μέτρα και κατατίθεται η εισήγηση να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέτρα με προσοχή και αναλογικά, γρήγορα αλλά και χωρίς υπερβολική σπουδή και βιασύνη.  Ακόμα και για το μέτρο της παροχής δανείων μέσω τραπεζικών εγγυήσεων -για το οποίο εκφράζουμε τη διαφωνία μας σε αυτό το στάδιο – έχουμε εισηγήσεις και προτάσεις, για να απολυθούν οι τυχών αρνητικές του συνέπειες στην οικονομία. 

Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19, έχει προκαλέσει και τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία του τόπου. Ο τομέας του τουρισμού – με μεγάλη συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία,  είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας για το 2020, η μεταποιητική βιομηχανία έχει υπολειτουργήσει ή και αναστείλει τις εργασίες της πλήρως, επίσης θα περιοριστεί δραστικά η συμμετοχή της στο ΑΕΠ, ο τομέας των κατασκευών, επίσης έχει ατονήσει αρκετά, ο τομέας των υπηρεσιών, επίσης θα έχει μειωμένη συμμετοχή στο ΑΕΠ, ενώ το εμπόριο και η ναυτιλία, επίσης θα αντιμετωπίσουν μια μειωμένη δραστηριότητα.

Όλα τα σχέδια και τα μέτρα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τρεις αρχές:

I.       να διασφαλιστεί ότι δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι

II.      να υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και

III.     να συνδέονται με τεχνολογική και περιβαλλοντική  αναβάθμιση

Με βάσει τις τρεις πιο πάνω αρχές, αλλά και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα πιο κάτω μέτρα πολιτικής, στη βάση μιας περιόδου εξαμήνου, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη αξιολόγηση του όποιο μέτρου που θα εφαρμοστεί:

1.            Οφείλουμε  να σημειώσουμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει την ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και τις εξαγωγές (δευτερογενής τομέας). Είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο να δοθεί περισσότερη ενίσχυση στην πρωτογενή παραγωγή (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μελισσοκομία, Ιχθυοκαλλιέργεια  κοκ). Αυτή η σύσταση πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίζει τα σχέδια ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την «κορονοκρίση».

2.            Είναι ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων με το deminimis να δοθούν και κάποια κίνητρα για αναμόρφωση του πρωτογενή τομέα, μέσα από την ίδρυση αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και την εν γένει στήριξη του τομέα.

3.            Επίσης, να αξιοποιηθούν τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ συμβάλλοντας στην απάμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από την κορονοκρίση αλλά και στην εν γένει οικονομική παλινόρθωση.

4.            Μέσα από δανεισμό από τον ΟΧΣ, (είτε με την έκδοση πενταετούς ομολόγου), να υπάρξει άμεση ενίσχυση των  μικρών επιχειρήσεων με επιτόκιο που θα μπορούν να αξιοποιήσουν ως κεφάλαιο κίνησης. Μέρος αυτού θα είναι η επιδότηση της απασχόλησης κατά το 60% από το κράτος απευθείας στους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλουν οι ίδιες οι μικροεπιχειρήσεις. Αυτό θα είναι με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ θα απολύσουν προσωπικό για μέχρι και την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου/ισχύος του παρόντος μέτρου στήριξης. Για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους θα ισχύσει το ίδιο, είτε εργάζονται από μόνοι τους είτε έχουν προσωπικές επιχειρήσεις.

5.            Να παραχωρηθούν εγγυήσεις είτε ακόμα και  στήριξη μέσα από επιδότηση επιτοκίου επιχειρήσεων εξαγωγικής δραστηριότητας, είτε με κάλυψη μισθοδοτικού κόστους εργαζομένων, ώστε να επανέλθουν το συντομότερο σε επίπεδα ανάπτυξης.

6.            Αναφορικά με τον τουριστικό τομέα, που ήδη έχει πληγεί καίρια, και δεν διαφαίνεται ότι θα ανακάμψει κατά το 2020, ένα μέτρο που θα συμβάλει στην απάμβλυνση του μεγάλου προβλήματος, θα είναι η επιδότηση μέσω επιχορηγημένων προγραμμάτων εσωτερικού τουρισμού,  γεγονός που θα κρατήσει σε απασχόληση και  σε εργασία, αφού μεγάλος αριθμός εργαζομένων είναι εποχιακά απασχολούμενος και ήδη τέλειωσε η περίοδος που καλύπτεται από το ανεργειακό τους επίδομα.

Ως Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών επαναφέρουμε την εισήγηση για ίδρυση Ταμείου Πράσινης Ανάπτυξης, εισηγούμαστε την άμεση τροποποίηση του σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων έναντι υπηκοότητας (πολιτογραφήσεις).  Σε ότι αφορά επιχειρήσεις και νοικοκυριά πρέπει να μειωθεί η τιμή των βασικών αγαθών (νερό,  ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες κλπ.) και να υπάρξει επιδότηση του ενοικίου (ή αναστολή καταβολής ενοικίου), κατάργηση του ετήσιου τέλους των 350 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, εφαρμογή των νομοθεσιών που ψήφισε ή Βουλή στις 2/8/2019 για τις εκποιήσεις και τις καταχρηστικές ρήτρες (που βρίσκονται ενώπιον του Ανώτατου λόγω προεδρικής αναφοράς), να παγώσουν νομοθετικά για εννέα μήνες οι εκποιήσεις, να μην υπολογιστούν οι τόκοι στα δάνεια που θα μπουν στο πρόγραμμα αναστολής των δόσεων, να ανασταλεί η συνέχιση της διαδικασίας μετά την πρώτη ημερομηνία αναφοράς εκποίησης και η αναστολή της λήψης ή συνέχισης νομικών μέτρων εναντίον δανειοληπτών.

Πρόσθετα, οι τράπεζες να προχωρήσουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ή και αναδιαρθρώσεις που με βάση βραχυχρόνια περίοδο δύναται τα δάνεια να αποπληρωθούν, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται σε πακέτα πώλησης δανείων σε εταιρείες εξαγοράς δανείων. Τέλος, να αλλάξει το νομικό πλαίσιο (όπως ήταν πριν τον Ιούνιο 2018), να ανασταλεί το ΚΑΠ και το Άρτεμις για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους κοκ.