Έρευνα ζητά ο γενικός ελεγκτής από τον Κώστα Καδή για υπόθεση κοπής δέντρων στη Λευκωσία

2

3

4

Πηγή: Εφημερίδα Πολίτης – 03/09/19