Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και μετά από την καταγγελία που λάβαμε, επισκεφθήκαμε την περιοχή παρά τα Λουτρά της Αφροδίτης.

Σε παρακείμενο ύψωμα ξεφύτρωσε ξαφνικά μια κατασκευή η οποία προφανώς δεν έχει τις απαιτούμενες άδειες. Σε συνάντηση που είχαμε με την Έπαρχο Πάφου, κα Μαίρη Λάμπρου ζητήσαμε να μάθουμε κατά πόσο αυτές υπάρχουν.

Στη συνάντηση που είχαμε, στην παρουσία του επόπτης της Επαρχιακή Διοίκησης της περιοχής, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει άδεια για κατασκευή αποθήκης. Αυτό που κτίστηκε βεβαίως, όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες, μόνο αποθήκη δεν είναι.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητάμε επιτακτικά να απαντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με αυτήν την κατασκευή:

-Έχει ελεγχθεί η κατασκευή αν έγινε σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια;

-Ποιος έχει ελέγξει αν έγιναν οποιεσδήποτε μετατροπές;

-Σε μια τόσο οικολογικά ευαίσθητη περιοχή πως μπορεί κάποιος να  μετατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό με τόση ευκολία;

Καλούμε την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όπως πάρει άμεσα μέτρα διαφορετικά αν αφεθεί αυτή η παρανομία να περάσει, πολύ φοβούμαστε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρανομίες.