Συνήλθε σε συνεδρίαση την Κυριακή 03 Ιουλίου η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε) του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με κύριο αντικείμενο συζήτησης τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Τα μέλη της Κ.Ε ενημερώθηκαν για τις συναντήσεις που έγιναν και θα γίνουν με υποψήφιους ανεξάρτητους προέδρους καθώς επίσης και για τις γραπτές απαντήσεις υποψήφιων Προέδρων σε μία σειρά θέσεων που έθεσε το Κίνημα  Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατά τις συναντήσεις αυτές.

Μετά από ένα γόνιμο διάλογο αποφασίστηκε ότι θα τεθούν και συγκεκριμένα ζητήματα στους υποψήφιους Προέδρους (όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση των θέσεων των επιστημονικών ομάδων και φορέων για το θέμα του Ακάμα, η μη διέλευση δρόμου από το πάρκο Αθαλάσσας κοκ). Επίσης εγκρίθηκε η εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής για την ετοιμασία εσωτερικής δημοσκόπησης που θα απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κινήματος με θέμα τις προεδρικές εκλογές.  Τέλος συζητήθηκε το θέμα της αυτόνομης καθόδου του Κινήματος στις προεδρικές εκλογές το οποίο παραμένει στις επιλογές του Κινήματος.

Η απόφαση του Κινήματος  Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν αναμένεται να ληφθεί πριν από τον Σεπτέμβριο.