Με την κατάθεση πρότασης νόμου που προβλέπει την πλήρη ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και την συνεπακόλουθη τροποποίηση της συνταγματικής πρόβλεψης προχωρά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Σε σημερινή του δήλωση, ο Πρόεδρος του Κινήματος, κ. Γιώργος Περδίκης ανέφερε:

“Η θεσμική διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, περνά υποχρεωτικά μέσα από την οικονομική της αυτονομία. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί βασικό στοιχείο της πρότασής μας, δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να συγκροτείται από την ίδια και να είναι εκτελεστός χωρίς καμία μεταβολή. Θεωρούμε πως η ενσωμάτωση της ρύθμισης αποτελεί μια αλλαγή ουσίας, ειδικά δε σε μια περίοδο που με θλίψη παρατηρούμε ακόμα και Υπουργούς να στρέφονται κατά του θεσμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας”.