Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (Λευκωσίας) στηρίζει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής της οδού Λυκαβηττού στην Έγκωμη ενάντια στα σχέδια εταιρείας πετρελαιοειδών για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών μέσα σε οικιστική περιοχή.

Ήδη έχει κατατεθεί υπόμνημα με εκατοντάδες υπογραφές κατοίκων στο Δήμο Έγκωμης, Τμήμα Πολεοδομίας και Περιβαλλοντική Αρχή όπου καταγράφονται με λεπτομέρεια οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σημειώνεται με έμφαση ότι η περιοχή έχει πυκνή οικιστική ανάπτυξη, με σχολεία, ωδεία και άλλα εκπαιδευτήρια, εμπορικά καταστήματα και άλλες ήπιες αναπτύξεις.

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο η χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών σε τέτοιες περιοχές πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τηρούνται προϋποθέσεις που κατά την άποψη μας δεν ισχύουν στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Η 24ωρη λειτουργία του πρατηρίου αναμένεται να προκαλέσει οχληρία, σε οικιστικές μονάδες όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Επιπλέον οχληρία αναμένεται να προκαλέσει η λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων σε άμεση γειτονία με κατοικίες και με επαφή με συνοικιακό δρόμο.

Η ποιότητα του αέρα θα επηρεαστεί από την εκπομπή ρύπων και τις αναθυμιάσεις των δεξαμενών και των αυτοκινήτων που θα εξυπηρετούνται, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η υγεία των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, στις οποίες ανήκουν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως: αναπνευστικά, πνευμονολογικά, άσθμα, καρκίνο).

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Λυκαβηττού στο συγκεκριμένο σημείο δεν επιτρέπουν την ομαλή διαχείριση της κυκλοφορίας και αναμένεται ότι η λειτουργία του πρατηρίου πετρελαιοειδών θα προκαλέσει ακόμα περισσότερο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα.

Τέλος σημειώνεται το απευκταίον ενδεχόμενο ενός ατυχήματος και οι ανυπολόγιστες συνέπειες του,  δεδομένου ότι το πρατήριο πετρελαιοειδών σχεδιάζεται να χωροθετηθεί εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Για όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους καλούμε τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν την κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Λυκαβηττού στην Έγκωμη.