Όλοι παραδέχονται ότι οι αναπτύξεις των οικισμών γηπέδων γκολφ αποτελούν μέρος της μεγάλης φούσκας των ακινήτων που οδήγησε στην κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών. Όλοι γνωρίζουν ότι τα γήπεδα αυτά γίνονται προκειμένου να αποκτήσουν δικαιώματα οικιστικής ανάπτυξης ιδιοκτησίες σε αγροτικές ζώνες που δεν έχουν δικαιώματα ανάπτυξης. Κάποιες φορές μάλιστα επηρεάζονται περιοχές προστασίας της φύσης, δασικές περιοχές και αρχαιολογικοί χώροι, όπως στην περίπτωση της Αγίας Νάπας.

Η Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στις Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο Γκρέκο, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην Αγία Νάπα, είναι ενδεικτική και απορρίπτει κάθε σκέψη για εφαρμογή του σχεδίου «γήπεδο γκολφ Αγίας Νάπας».

Ο Δήμος Αγ. Νάπας που διεκδικεί τον τίτλο της «πράσινης πόλης» δεν μπορεί να στιγματίζεται με ένα τέτοιο περιβαλλοντικό έγκλημα.

Όπως διαπιστώνεται η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ και λοιπόν αναπτύξεων εντός της προστατευόμενης περιοχής θα επιφέρει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης και λειτουργίας των οικοτόπων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 του Κάβο Γκρέκο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απαιτεί τον τερματισμό κάθε προσπάθειας προς υλοποίηση ενός έργου με εγκληματικές συνέπειες στο περιβάλλον της περιοχής.