Κατά 162,1 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Φαίνεται επομένως και με τον πλέον επίσημο τρόπο, πως οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί εξυπηρετούν περισσότερο προεκλογικές σκοπιμότητες, παρά αποτυπώνουν την πραγματικότητα μίας οικονομίας που έχει ξεπεράσει την κρίση. Οι πολιτικές μονόπλευρης λιτότητας, που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, με θύματα τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προφανώς δεν ήταν η απάντηση σε μία οικονομία με στρεβλό προσανατολισμό.

Η μη αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας, είναι που φέρνει σήμερα -που η αγοραστική δύναμη των πολιτών έστω και κατ’ ελάχιστο ανακάμπτει- τη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος, με αθρόες εισαγωγές προϊόντων, σε μία χώρα που η δυναμική της εξαντλείται στον τομέα των υπηρεσιών. Το έλλειμα των εμπορικών συναλλαγών επηρεάζει παράλληλα και τη διαχείριση του ήδη ψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναλαμβάνουμε πως η πραγματική έξοδος από την κρίση, προϋποθέτει την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Χρειαζόμαστε άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, ως κλάδων που μπορούν να αναπτυχθούν με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, αλλά και που μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτή την πολιτική μας θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης των Δυνάμεων της Αλλαγής, στην Προεδρία Νικόλα Παπαδόπουλου.