Παρουσιάστηκε και επίσημα χθες το σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία από τους Υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος.

Η Μαρία Κολά, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής δήλωσε τα εξής: «Η μετάβαση σε ένα πράσινο, κυκλικό μοντέλο οικονομίας είναι μείζονος σημασίας, αφού με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων γίνεται επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών και μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων. Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζουμε την θετική εξέλιξη και την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για απορρόφηση όλων των διαθέσιμων σχετικών κονδυλίων που αφορούν τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, τεχνολογίας και μεταρρύθμισης. Σύμφωνα, όμως με τις πρόνοιες της Σύμβασης του Αάρχους, οι Αρχές έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία πολιτικών και σχεδίων δράσεων που αφορούν το περιβάλλον, γεγονός που με λύπη παρατηρούμε πως για πολλοστή φορά δεν έγινε.

Φαίνεται πως στην Κύπρο, η Σύμβαση του Άρχους δεν τυγχάνει της απαιτούμενης αξιοποίησης, ούτε της απαιτούμενης εφαρμογής αφού αγνοήθηκε για ακόμη μια φορά η ύπαρξή της. Η έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης στερεί στη στρατηγική σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τη σύνδεση, αφού με τον ίδιο τρόπο είχαν ληφθεί οι αποφάσεις για τη δημιουργία των Πράσινων Σημείων, με τα προβλήματα που παρουσιάζει η διαχείρισή τους αυτή τη στιγμή.».

Καλούμε την κυβέρνηση να εξετάσει το ζήτημα που προκύπτει βάσει των προνοιών της εν λόγω σύμβασης και να αξιοποιήσει αυτή την μεγάλη ευκαιρία, ώστε να ετοιμάσει το κατάλληλο πρόγραμμα που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.