Η πορεία της υλοποίησης του ΓΕΣΥ, όπως έχει δηλωθεί πολλές φορές, είναι μονόδρομος κι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο γεγονός δεδομένης της υπάρχουσας κακής κατάστασης στα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και της άμεσης ανάγκης να ικανοποιηθεί το δικαίωμα όλων των πολιτών στην δημόσια υγεία.

Ωστόσο σήμερα οι νοσηλευτές ανακοινώνουν μέτρα, καθώς διαπιστώνουν ότι δεν θα ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία και οι επιτροπές θα καταρτιστούν πίσω από κλειστές πόρτες, ότι τα συμβόλαια που θα δοθούν στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουν τεθεί –στην τελική τους μορφή – ενώπιον των συντεχνιών και πως προκηρύχθηκε θέση προϊστάμενου νοσηλευτή χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με τις Συντεχνίες των νοσηλευτών!

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναζητήσει την χρυσή τομή με τους νοσηλευτές, να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να αρχίζει μια τόσο σημαντική και μεγάλη μεταρρύθμιση με καταγγελίες και σκιές και να εξομαλύνει άμεσα την κατάσταση, προκειμένου να μην στερηθούν – έστω και υπό την υπάρχουσα κατάσταση – τα κρατικά νοσηλευτήρια τους νοσηλευτές λόγω μέτρων.