Με ανησυχία πληροφορούμαστε ότι το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εγγεγραμμένο ίδρυμα στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, που λειτουργεί από το 1992 και μέχρι σήμερα στην εντός των τειχών Λευκωσία, αφού αντιμετωπίζει δικαστικό διάταγμα έξωσης από το για δεκαετίες οίκημα στο οποίο στεγάζεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μετά από δικαστική απόφαση, το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομίας καλείται να εγκαταλείψει το χώρο μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα.

Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Κέντρου, ένα κτίριο μετατράπηκε από ερείπιο σε ένα αρχιτεκτονικό  στολίδι σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της παλιάς Λευκωσίας δείχνοντας μια υποδειγματική αποκατάσταση και χρήση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Έχουν πραγματοποιηθεί εκεί εκατοντάδες δράσεις – εκδηλώσεις, εκδόσεις μελετών, διαλέξεις, σεμινάρια, επισκέψεις σχολείων και προσωπικοτήτων – στα πλαίσια πολυεπίπεδων προγραμμάτων έρευνας, μελέτης και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα τα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και  Πολιτισμού, το Δήμο Λευκωσίας, ως επίσης και την ίδια την Προεδρία της Δημοκρατίας, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς, εάν πραγματικά ενδιαφέρονται για την επιστήμη, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και για την αναζωογόνηση των περιοχών της Πράσινης Γραμμής στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, να βοηθήσουν το  Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομίας να αποκτήσει άμεσα στέγη και  να συνεχίσει το πολύ σημαντικό του έργο.