Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πραγματοποιεί δημόσια παρουσίαση του κοινοβουλευτικού έργου, την Τετάρτη (10/10/18) στις 7:30 στο ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα» στη Λευκωσία. Ο δημόσιος απολογισμός και η διαδικασία ανατροφοδότησης με το κοινό, είναι μια πάγια κοινοβουλευτική πρακτική για το Κίνημα, αφού εφαρμόζεται απο το 2002 μέχρι σήμερα αδιαλείπτως.

Μέσω της κοινοβουλευτικής παρουσίας του, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες, όπως άλλωστε και κάθε χρόνο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά ενώπιον του, τιμώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ψήφο του κυπριακού λαού, ο οποίος το επέλεξε να είναι στη Βουλή απο το 2001 και ακόμα πιο ενισχυμένο απο το 2016.

Το έργο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των ενεργών μελών του Κινήματος που ακούραστα αποτελούν τους βασικούς συνεργάτες των δυο βουλευτών. Ταυτόχρονα, οι Πολίτες αποτελούν ένα από τους βασικότερους πυλώνες συνεργασίας με το Κίνημα και με την επαφή και τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει μαζί τους, συμβάλουν με την σειρά τους στο Κοινοβουλευτικό έργο που παράγεται καθημερινά.

Με το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση και δεξίωση.