Η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου αυτή τη στιγμή, δεν αφήνει δυστυχώς περιθώρια χαλάρωσης και κρίνεται αναγκαίο να παρθούν μέτρα που προστατεύουν τη δημόσια υγεία.Πέραν όμως αυτού, πρέπει να εξεταστούν τρόποι στήριξης των εργαζομένων που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα, όπως επίσης και να δοθούν στο κοινό οι ανάλογες διευκρινήσεις και λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τον αποκλεισμό των δυο επαρχιών.Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά για να δοθούν λύσεις στις εξαιρέσεις.

Για μετριασμό των επιπτώσεων σε όσο λιγότερες επιχειρήσεις, καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να εξετάσει επίσης και τεχνολογικές λύσεις όσον αφορά τις συνθήκες στο εσωτερικό του κτηρίου, όσον αφορά την θερμοκρασία, την υγρασία και την ανανέωση του αέρα. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν τεχνικά και θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο εφόσον υπάρχουν αναφορές και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.