Σήμερα ενώπιων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα οικιών όπου εφαρμόστηκε το net metering.

Με την μεθοδολογία net metering, γίνεται η μέτρηση της ενέργειας που κατανάλωσε το κτήριο, μετριέται και η παραγωγή από τις ΑΠΕ και απλά αφαιρείται από την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού.

Ο  λογαριασμός της πρώτης οικίας που βρίσκεται στο Παραλίμνι για την περίοδο Απρίλιος – Μάιος ήταν 3,55 ευρώ και κατανάλωσε 4 ΚWh  αντί 1000 ευρώ κατανάλωσης 840 ΚWh που ήταν ο λογαριασμός της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρονιάς.

Αντίστοιχα ο λογαριασμός της οικίας στη Λάρνακα όπου εφαρμόστηκε το net metering για την περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος ήταν μόλις 11,64 ευρώ με κατανάλωση 36 KWh αντί κατανάλωσης 1836 KWh της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρονιάς.

Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα στηρίζουν τους στόχους της εφαρμογής αυτού του συστήματος που είναι   η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά στα οποία ισχύει το net metering, η εξοικονόμηση καυσίμων, η μείωση των ρύπων  καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κατά την άποψη μας η εφαρμογή του net metering και η ένταξη σταδιακά μεγαλύτερου αριθμού καταναλωτών (πολιτών, τοπικών αρχών κλπ)  θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( φωτοβολταικά και μικρές ανεμογεννήτριες) με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την οικονομία και το περιβάλλον.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα όπου προγραμματίζεται να εφαρμοσθεί το net metering οργανωμένα και σε κάποια έκταση.

Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος