Χαιρετίζουμε τη γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με το υπό εξέταση Τοπικό  Σχέδιο Ακάμα. Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, το εν λόγω σχέδιο χρήζει σημαντικής βελτίωσης, κάτι το οποίο τονίσαμε και εμείς πως το υπό εκπόνηση Σχέδιο για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα δεν ικανοποιεί.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς το σχέδιο του Ακάμα δεν αποτελεί ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 ή της Χερσονήσου του Ακάμα.

Εδώ και καιρό, επαναλαμβάνουμε πως η καθυστέρηση, δεκαετιών στην εφαρμογή ενός ουσιαστικού σχεδίου προστασίας για την περιοχή του Ακάμα έχει ως άμεσο συνεπακόλουθο τη συνεχή σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Ακάμα, αλλά και τη δικαιολογημένη αντίδραση των κοινοτήτων.

Επαναλαμβάνουμε πως πρέπει άμεσα να τεθεί σε ισχύ διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή προστασίας της φύσης ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 που να προνοεί τις απαραίτητες υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αλλά να μην επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον.

Η περιοχή πρέπει επιτέλους να προστατευτεί και αυτό είναι αίτημα όλων των Κυπρίων. Εμείς εισηγούμαστε όπως:

  • Υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση που να αποκλείει την τουριστική ανάπτυξη στις πιο ευαίσθητες παραλιακές περιοχές του Ακάμα, όπως της Τοξεύτρας Λάρας και Φοντάνα Αμορόζας. Με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθούν οι πιέσεις και τα προσχήματα που εμποδίζουν την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.
  • Η εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, νέα κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην περιοχή, την οικονομική τους δραστηριοποίηση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της χερσονήσου.
  • Να θεσπιστεί διαχειριστική επιτροπή με εμπλοκή όλων των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και φορέων για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.
  • Να προβληθεί η περιοχή ως ένας εναλλακτικός προορισμός για τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί, όχι μόνο για να επωφεληθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και για να μπορεί και η Κύπρος να περηφανεύεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλές, ουσιαστικές και εναλλακτικές επιλογές στους επισκέπτες της.

Τονίζουμε πως θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να αγωνιζόμαστε για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων τόσο για τον Ακάμα όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ του νησιού και στην αυστηρή εφαρμογή τους επί του εδάφους.