*Γραπτή δήλωση Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αποφάσισε την αναβολή των εσωκομματικών διαδικασιών που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Η απόφαση λήφθηκε κατ’ εφαρμογή και με τον προσήκοντα σεβασμό σε ενδιάμεση απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2021.

Η ενδιάμεση απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε κατόπιν αίτησης που καταχώρησε αιτητής ο οποίος είχε διαγραφεί από μέλος του Κινήματος, στο πλαίσιο αγωγής κατά του Κινήματος. Ο αιτητής υποστήριξε ότι η απόφαση του Κινήματος για τη διαγραφή του είναι αντικαταστατική και/ή αντισυνταγματική, και, ενόψει των εκλογών του Κινήματος οι οποίες είχαν δρομολογηθεί για τις 10 Οκτωβρίου, ζήτησε την έκδοση ενδιάμεσων προσωρινών διαταγμάτων τα οποία να αναστέλλουν τη διαγραφή του, και να αναστέλλουν τις δρομολογούμενες εκλογές για περίοδο 60 ημερών για να μπορέσει να θέσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Κινήματος και για να μπορέσει να διεξάγει προεκλογική εκστρατεία.

Το Δικαστήριο, χωρίς να αποφασίσει επί της ουσίας, δηλαδή κατά πόσον η διαγραφή του αιτητή από μέλος ήταν αντικαταστατική και/ή αντισυνταγματική, – πράγμα που αποφασίζεται από το Δικαστήριο στο πλαίσιο της τελικής έκβασης της υπόθεσης-, αποφάσισε την έκδοση ενδιάμεσων προσωρινών διαταγμάτων ως ζητήθηκαν.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι οι λόγοι διαγραφής του αιτητή από μέλος του Κινήματος ήταν βάσιμοι. Εν τούτοις, θα σεβαστεί και θα εφαρμόσει πλήρως την ενδιάμεση απόφαση του δικαστηρίου. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στα οποία ο λαός ενεπιστεύεται την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, και αυτό πράττουμε. Αυτό αποτελεί στην πράξη σεβασμό των θεσμών και βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, τον οποίο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πάντοτε θα υπερασπίζεται και θα βρίσκεται υπέρμαχος.