Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών γεμίζει τις μηχανές του και οδεύει στο 12ο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο όπου θα συνέλθει στις 10 Οκτωβρίου η ώρα 10:30πμ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στη Λευκωσία. Στο συνέδριο θα εκλεγούν με απευθείας ψηφοφορία οι Πρόεδρος, Αναπληρωτής/τρια πρόεδρος, δυο αντιπρόεδροι και αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το Ανώτατο Σώμα λήψης αποφάσεων του Κινήματος.

Πέραν από τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου ο οποίος επαναδιεκδικεί τη θέση της Προεδρίας και του κ. Κυριάκου Τσιμίλλη που γνωστοποίησε ήδη την πρόθεση του για διεκδίκηση της θέσης, την υποψηφιότητα της για την Προεδρία υπέβαλε και τρίτο άτομο, η κ. Μαρία Έλενα Παναγιώτου. Η κ. Παναγιώτου φοιτά στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης.

Τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα εκλεγούν σε ξεχωριστές επαρχιακές συνελεύσεις που θα διεξαχθούν σε επαρχιακό επίπεδο. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου η ώρα 10:30 υπό την νέα της σύσταση, θα εκλεγούν τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας (Εκτελεστικός, Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός, υπεύθυνος/η Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικός υπεύθυνος, μέλη κ.ο.κ.).