Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να ενταχθεί μαζί με άλλες 100 ευρωπαϊκές πόλεις στο σχέδιο Smart Cities. Το σχέδιο αυτό προβλέπει οι 100 αυτές πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030 (αντί του 2050 όπως προβλέπεται για την υπόλοιπη ΕΕ) και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πόλεις αυτές να γίνουν υπόδειγμα προς όλες τις άλλες πόλεις της ΕΕ. Στόχοι του σχεδίου Smart Cities μεταξύ άλλων είναι η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, η διαχείριση των αποβλήτων, η κυκλική οικονομία, οι ΑΠΕ κ.ά. τα οποία το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προωθεί μέσω του έργου του εδώ και δεκαετίες.

Συγχαίρουμε τον Δήμο Λεμεσού για την πρωτοβουλία του. Πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός. Ευχόμαστε να μην μείνει μόνο στις εξαγγελίες, αλλά να προχωρήσει και στις πράξεις.

Σημειώνουμε πως δεν έχουμε δει οποιαδήποτε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση άλλων σχετικών πρωτοβουλιών όπως το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κυκλοφορίας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού το οποίο ολοκληρώθηκε πριν ακριβώς τρία χρόνια και το πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη (ΟΛΑ), το οποίο εξαγγέλθηκε πριν ενάμιση χρόνο. Ελπίζουμε ότι το Σχέδιο Smart Cities θα είναι ένα νέο ξεκίνημα να γίνει η πόλη της Λεμεσού υπόδειγμα μιας πράσινης, κλιματικά ουδέτερης, ευρωπαϊκής πόλης μέχρι το 2030 όπως προβλέπεται μέσα από το Σχέδιο.

Μέσα στο πλαίσιο των πράσινων ενεργειών που πρέπει να γίνουν και γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών και ειδικά των φορέων είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο καθ’ όλη την πορεία του Σχεδίου Smart Cities,  το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Λεμεσού δηλώνει το ενδιαφέρον και την ετοιμότητα του να συμμετάσχει από την αρχή στην ετοιμασία της σχετικής  Σύμβασης της Πόλης για το Κλίμα (Climate City Contract).