Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζουμε τη συμφωνία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ίση εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια έστω και με καθυστέρηση 10 ετών. Η εν λόγω συμφωνία προνοεί στην αύξηση συμμετοχής των γυναικών τουλάχιστον στο 40%.

Η οδηγία είναι γνωστή και ως «γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» που αποσκοπεί στην καθιέρωση διαφανών διαδικασιών πρόσληψης στις εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο.

Σε δηλώσεις της το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος κα. Έφη Ξάνθου αναφέρει πως: «Η οδηγία αυτή θα βοηθήσει στην ουσιαστική αύξηση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών σε διοικητικά συμβούλια, επιφέροντας αλλαγή δομών από την κορυφή προς τη βάση στους εργασιακούς χώρους γενικότερα. Η εισαγωγή ποσοστώσεων έχει αποδειχθεί ως ο μόνος τρόπος αλλαγής νοοτροπιών που αποκλείουν τις γυναίκες από την κατάληψη θέσεων ή συμμετοχή σε σώματα, ακόμη και σε χώρες που παραδοσιακά θεωρούμε ως προοδευτικές σε θέματα ισότητας των δύο φύλων.

Ως πολιτικά κόμματα, οφείλουμε να επιμένουμε στην εφαρμογή του μέτρου και στους διορισμούς των ημικρατικών συμβουλίων, έστω και αν δεν είναι εισηγμένες εταιρίες, για να επιδείξουμε την υιοθέτηση και του πνεύματος της οδηγίας, όχι μόνο του γράμματος του νόμου. Ελπίζω πως θα δούμε αυτή την αλλαγή πιο νωρίς παρά πιο αργά».