Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αποφασίσει για την επανέγκριση του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη (Round Up) ή για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης του σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη χρήση της για ακόμα πέντε χρόνια, δίνοντας όμως το δικαίωμα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη χρήση προϊόντων εγκεκριμένων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό ιδιαίτερες περιστάσεις.

Θεωρούμε πως η χρήση της γλυφοσάτης (Round Up) δεν είναι απαραίτητη για τους παραγωγούς καθώς σύμφωνα με μελέτες είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον και – ενδεχομένως – για την υγεία των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των ιδίων των παραγωγών.

Ήρθε η ώρα όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας κάνοντας χρήση του δικαιώματος της από την Ε.Ε. για απαγόρευση χρήσης της γλυφοσάτης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν με την υπογραφή τους την εκστρατεία των Ευρωπαίων Πρασίνων για απαγόρευση της χρήσης του φυτοφαρμάκου γλυφοσάτη. Σύνδεσμος: https://act.greens-efa.eu/glyphosate?source=gg_email_food_20230831&link_id=1&can_id=f9a27c6d34fc8d361f45422ac4d0dde2&email_referrer=email_2032098&email_subject=this-is-outrageous

Διαχρονικά, υποστηρίζουμε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, την αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών και την ενίσχυση των Κύπριων παραγωγών έναντι των ανεξέλεγκτων εισαγωγών από το εξωτερικό και τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και λαχανικά.

Υπενθυμίζουμε πως το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, από το 2015 είχε καταθέσει πρόταση νόμου η οποία απαγορεύει την εισαγωγή, διάθεση και χρήση της γλυφοσάτης (Round Up) και των παρασκευασμάτων που την περιέχουν, ωστόσο αυτή εκκρεμεί ακόμα ενώπιον της Βουλής.