Κάθε χρόνο η 18η Μαρτίου αφιερώνεται στο να αφυπνίσει τον παγκόσμιο πληθυσμό για τα οφέλη και να προωθήσει την ιδέα ανακύκλωσης.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης, το Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών τονίζει για ακόμη μια φορά την σημαντικότητα του τρίπτυχου Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση, ως το κύριο περιβαλλοντικό ζήτημα όσο αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των θαλασσών,  από τα στερεά απόβλητα.

Στις 18 Μαρτίου, ο παγκόσμιος πληθυσμός ενώνεται για να θέσει προτεραιότητα τον πλανήτη και να αλλάξει την νοοτροπία των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά ώστε τα αντιμετωπίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά ως πολύτιμους πόρους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, διεξήγαμε τα τελευταία χρόνια εκστρατείες ενημέρωσης, με σκοπό την καλλιέργεια μιας πιο φιλοπεριβαλλοντικής κουλτούρας σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Στα πλαίσια των εκστρατειών ενημέρωσης, αναπτύχθηκε σημαντική συνεργασία με τοπικές αρχές, σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πρωτίστως για την μείωση παραγωγής οικιακών αποβλήτων καθώς και την ορθολογιστική διαχείριση τους.

Η άμεση προώθηση της κουλτούρας της ανακύκλωσης, πρέπει να υιοθετηθεί από όλους μας πριν προκαλέσουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και σίγουρα πριν αρχίσουν να πέφτουν σαν καταπέλτης τα πρόστιμα από την Ε.Ε. Δυστυχώς ως Κύπρος, ήμαστε πολύ πίσω στο  θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι που το θέτει σε κίνδυνο το νησί μας.