Άλλα δύο οδοφράγματα, εκείνα της Πυλης Πάφου και Πύλης Αμμοχώστου στην εντός των τειχών Λευκωσία, μετά το οδόφραγμα της Δερύνειας και του Απλικίου, φαίνεται να δρομολογούν προς διάνοιξη οι κατοχικές Αρχές. Είναι εμφανές ότι όλα αυτά τα σημεία, κυρίως ικανοποιούν τις ανάγκες των Τουρκοκύπριων.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει ζητήσει επιτακτικά και επανειλημμένα το άνοιγμα των διόδων Πυροΐου και Κοκκίνων. Πρόκειται για δύο σημεία που αφενός εξυπηρετούν Ελληνοκύπριους αλλά και Τούρκοκύπριους, ενώ με τη διάνοιξη τους δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για περιοχές που μένουν απο δεκαετίες αποκλεισμένες.

Επίσης, θέτοντας το θέμα και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσω επιστολής του Προέδρου του Κινήματος κ. Γιώργου Περδίκη, εξηγήθηκε ότι δεν εννοείται υποχρεωτικά η λειτουργία σημείων ελέγχου στα δύο σημεία. Μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση για διευθέτηση ελεγχόμενης διέλευσης που δεν απαιτεί τη λειτουργία ένθεν και ένθεν σημείων ελέγχου από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τις αρχές του κατοχικού παράνομου καθεστώτος. Σημειώνεται ότι το οδόφραγμα των Κόκκινων ετέθη από το 2006 ως προτεραιότητα στο τραπέζι των συζητήσεων για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Από τότε έχουν ανοίξει όλα τα οδοφράγματα που ζητούσε η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Στο πλαίσιο της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το Κίνημα προτείνει όπως όταν έρθει η σειρά των οδοφραγμάτων για να ανοίξουν τα εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, οδοφράγματα, τότε αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με την αναστήλωση και επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου Αγ. Κασσιανού και της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου.

Όμως επαναλαμβάνουμε ότι ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα ανοίγματα οδοφραγμάτων, αν δεν υπάρξει πρώτιστα διάνοιξη διόδων δια μέσου των Κοκκίνων και Πυροΐου.