Για ακόμη μια φορά ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα περιβαλλοντικό έγκλημα κοπής δέντρων στην Επαρχία Λευκωσίας και πιο συγκεκριμένα σε ιδιωτικό τεμάχιο στον Στρόβολο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία κατακόπηκαν 25 αιωνόβιοι ευκάλυπτοι με τις «ευλογίες» του τμήματος δασών, της πολοεδομίας και του Δήμου Στροβόλου.

Έχουμε κλιματική κρίση, το στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης συνεπειών της κλιματικής αλλαγής απαιτεί ραγδαία αύξηση του αστικού πρασίνου, αλλά η πολεοδομία, η τοπική αυτοδιοίκηση και το τμήμα δασών δεν εργάζονται για την προστασία ώριμων ενήλικων δέντρων σε αστικές περιοχές.

Δυστυχώς το Τμήμα Πολεοδομίας φαίνεται ότι δίνει άδειες διαχωρισμού οικοπέδων χωρίς να προβαίνει σε επί τόπου εξέταση, και χωρίς να απαιτεί σχεδιαστική αποτύπωση των υφιστάμενων δέντρων και άλλης αυτοφυούς βλάστησης που υφίσταται στην περιοχή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να απαιτεί να τροποποιηθούν τα σχέδια για κοπή οικοπέδων με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Στη συνέχεια οι επαρχιακές διοικήσεις και οι δήμοι, δεν απαιτούν από τους σχεδιαστές να τροποποιήσουν τα σχέδια που τους υποβάλλονται για την ανάπτυξη του κάθε οικοπέδου ώστε να διαφυλάξουν υφιστάμενα δέντρα στα ιδιωτικά τεμάχια. Όταν σε αυτά τα δύο στάδια δεν υπάρξει επαρκής πρόληψη για προστασία των δέντρων, ξεκινούν οι εργασίες και καλείται το τμήμα δασών να εκδώσει άδειες κοπής ενηλικών και πολύτιμων δέντρων, για έργα που έχουν ήδη προαποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για την αντιπεριβαλλοντική και κοντόφθαλμη πολιτική που ακολουθούν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, τμήματα και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει όλοι επιτέλους να αντιληφθούμε πως τα δέντρα μας προσφέρουν οξυγόνο και δεν προορίζονται για αποκοπή και να προβαίνουν σε κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης τους.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας και να απαιτούμε την ανάληψη ευθύνης από τους αρμόδιους φορείς, για την μη επαρκή προστασία του περιβάλλοντος και την συμμόρφωση με τις διεθνείς και εθνικές κρατικές δεσμεύσεις μας.