Η πολιτιστική μας κληρονομιά και η ιστορία του τόπου μας, γίνεται θυσία και πωλείται στο παζάρι σαν ένας σωρός από πέτρες. Παραδοσιακά σπίτια κατεδαφίστηκαν, πριν λίγες μέρες, στον Τουρκοκυπριακό Οικισμό Ανδρολίκου στον Ακάμα από την Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να κηρυχτούν διατηρητέα και να επιδιορθωθούν και να στεγάσουν κόσμο σε ανάγκη, δυστυχώς έγιναν μπάζα.

Η κακή αλλά δυστυχώς συνήθης πρακτική σε όλες τις κοινότητες, είναι να αφήνονται τέτοιου είδους σπίτια έρμαιο στη φθορά του χρόνου και κατόπιν αιτήματος των κοινοταρχών να αδειοδοτείται η κατεδάφισή τους. Όμως η Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών είναι εντεταλμένος να προστατεύει τις Τουρκοκυπριακές περιουσίες μέχρι και την τελική επίλυση του κυπριακού. Συνήθως βέβαια παραχωρεί τα ακίνητα σε πρόσφυγες για να επενδύσουν οι ίδιοι στην ανοικοδόμησή τους αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως δεν υπήρξε το αναγκαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να τα κατεδαφίσουν με συνοπτικές διαδικασίες.

Ίσως όμως οι πιο πάνω κατεδαφίσεις να εξυπηρετούν τις επιδιώξεις των λατόμων για την διευκόλυνση δημιουργίας νέων Λατομικών Ζωνών στην Ανδρολίκου και την πλήρη εξαφάνιση του χωριού; Ήδη έχει περάσει ένα εξάμηνο από την λήξη της επέκτασης χρόνου για εξόρυξη που δόθηκε στην εταιρία που λατομεύει το φαράγγι της Ανδρολύκου από τον Φορέα, μήπως η καταστροφή των 10 αυτών κατοικιών θα βοηθήσει στην περαιτέρω επέκταση της λατομευτικής ζώνης; Ή μήπως αυτές οι κατεδαφίσεις βοηθούν το, υπό εκπόνηση, Τοπικό Σχέδιο Ακάμα στις βλέψεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του ιδίου του Κοινοτάρχη;

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, απαιτούμε την άμεση ανοικοδόμηση των κατεδαφισμένων κτηρίων θεωρώντας ότι οι Αρμόδιες Αρχές έχουν τα απαραίτητα σχέδια για τον σκοπό αυτό, και να κηρύξουν άμεσα ολόκληρο το χωριό ως διατηρητέα κοινότητα.