Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα σε μονάδες ανακύκλωσης στο Γέρι και στην Φασούλα έχουν αδιαμφισβήτητα δημιουργήσει τεράστιο οικολογικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και όχι μόνο.

Το μέλος της πολιτικής επιτροπής και επαρχιακός γραμματέας Λεμεσού του Κινήματος κ. Έντμοντ Χαγουίλα δήλωσε τα εξής: «Οι κρατικές υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς είναι σημαντικό να προετοιμάζονται κατάλληλα και να αντιδρούν άμεσα και οργανωμένοι, όταν προκύπτουν περιστατικά, αλλά παράλληλα θα βοηθούσε η πρόληψη ώστε να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους περιστατικά και να προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Πιστεύουμε πως είναι επάναγκες να ελέγχονται τακτικά όλες οι βιομηχανικές μονάδες τόσο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας όσο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξετάζονται οι παράμετροι ασφάλειας και υγείας και πυρασφάλειας αντίστοιχα και να προλαβαίνονται τα χειρότερα.

Παράλληλα χαιρετίζουμε και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την απόφαση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας να επιβάλει πρόστιμα καταγγέλλοντας τις παρατυπίες που υπήρχαν στη μονάδα ανακύκλωσης. Θεωρούμε πως πρέπει να γίνει το ίδιο σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης Παγκύπρια.

Επιπλέον, συμφωνούμε με τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ όσον αφορά την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων και καθυστερήσεων που προκαλούνται λόγων δαιδαλωδών γραφειοκρατικών διαδικασιών και επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Κατά την άποψη μας αυτή είναι η ουσία της ανάγκης μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα γενικότερα, και θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα μαζί με την πλήρη μηχανογράφηση και εφαρμογή των αρχών της ψηφιακής διακυβέρνησης. Η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από την διαχείριση κατόπιν εορτής.