Η εξαγγελία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Πρόκειται για μια απόφαση που έχει καθυστερήσει δεκαετίες και, εάν υλοποιηθεί στην βάση των μελετών που σύστηναν την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες, θα έχει την πλήρη στήριξη του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος Α’ του Κινήματος Νίκος Παυλίδης δήλωσε τα εξής:

«Υπενθυμίζουμε ότι η περίφημη μελέτη του Αυστριακού Jean Francois Verstrynge, η οποία εκπονήθηκε το 2005 μετά από συνεχή αιτήματα μας προς τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, αν και έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό Υπουργείο περιβάλλοντος, εφόσον οι συνταγματικοί περιορισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν της επέτρεπαν κάτι τέτοιο,  εισηγήθηκε τη δημιουργία ξεχωριστής Γενικής Διεύθυνσης, επιπλέον της υφιστάμενης διεύθυνσης εντός και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Αυτή η νέα δεύτερη γενική διεύθυνση θα αναλάμβανε όλες τις αρμοδιότητες περί των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τα οποία επί του παρόντος είναι διασκορπισμένα σε διάφορα τμήματα, τόσο εντός του Υπουργείου, όσο και σε άλλα Υπουργεία. Η μελέτη ανέλυε λεπτομερώς σχετικές μεταρρυθμίσεις βάσει των πιο πάνω, καθώς επίσης και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Ο κ. Vestrynge ήταν ο πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εμπειρογνωμοσύνη του ήταν αδιαμφισβήτητη. Δυστυχώς πέρασαν 16 χρόνια από τότε για να ληφθεί σοβαρά ξανά υπόψιν. Έστω και τώρα, ευελπιστούμε ότι η υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει επιτέλους να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας του τόπου.

Εισηγούμαστε όπως η νέα διεύθυνση ονομαστεί “Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” ώστε να εμπεριέχει ξεκάθαρα και τον ρόλο οριζόντιας προώθησης της στρατηγικής της Κύπρου για καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και να αποδοθούν επιτέλους αρμοδιότητες υλοποίησης των στόχων που έχουν ήδη τεθεί στα χαρτιά.

Υπενθυμίζουμε δε το πάγιο αίτημα μας για αναβάθμιση του ρόλου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, για να μπορεί να υπάρχει εξειδικευμένος έλεγχος των κυβερνητικών αποφάσεων που επηρεάζουν την προστασία του περιβάλλοντος από μια κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένη ανεξάρτητη υπηρεσία. Εισήγηση που επίσης είχε περιλάβει στην έκθεση του ο κ. Verstrynge υπό τη μορφή σύστασης Συμβουλίου Περιβάλλοντος που θα είχε αυτό ακριβώς το ρόλο να επιτελέσει, του εξωτερικού ελέγχου δηλαδή, και της διαχείρισης παραπόνων των πολιτών όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Η πρόταση νόμου του Κινήματος μας προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει δυστυχώς στα συρτάρια της Βουλής των Αντιπροσώπων.»