Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι σε επιστολή του ημερομηνίας 24 Ιαν. 2019 προς τον κ. Περδίκη, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι το διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2017 δεν απαγορεύει τη δημιουργία θεματικού πάρκου κροκοδείλων.

Αν και ο Υπουργός στην επιτολή του σημειώνει με σαφή τρόπο ότι μελετήθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και ευημερίας των ζώων και ότι τέτοιου είδους ανάπτυξη, όπως θεματικό πάρκο κροκοδείλων, «δεν συνάδει με το εν λόγω πλαίσιο και την πολιτική μας για ενίσχυση των δράσεων και προγραμμάτων προστασίας της ευημερίας των ζώων», θέση την οποία επικροτούμε, απο την ίδια επιστολή του Υπουργού προκύπτουν κάποια σοβαρά ερωτηματικά.

Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα και να πάρει τη μορφή νομοθεσίας (πρωτογενής ή δευτερογενής).

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί με νέα επιστολή του τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όπως τροποποιήσει το διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2017 το συντομότερο, διότι με αυτό απαγορεύεται η πώληση κροκοδείλων σε pet shops αλλά επιτρέπεται η δημιουργία φάρμας κροκοδείλων.

Ταυτόχρονα καλεί τον κ. Καδή να εκδώσει και διάταγμα που να επαναφέρει την απαγόρευση της λειτουργίας δελφιναρίου και των άλλων θεματικών πάρκων που φιλοξενούν θηλαστικά τα οποία υπόκεινται σε βασανισμό, προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεάματα, όπως κατά τον ίδιο τρόπο έχει απαγορευτεί και η χρήση ζώων σε τσίρκο στην Κύπρο.

Αναμένουμε ότι ως ένας ευαίσθητος περιβαλλοντικά Υπουργός, ο κ. Καδής θα προβεί άμεσα σε διόρθωση των λαθών του παρελθόντος και θα κλείσει άμεσα τρύπες που άνοιξαν στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την προστασία και ευημερία των ζώων, προηγούμενοι πολιτικοί προϊστάμενοι του υπουργείου του.