Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου που εκδόθηκε στο τέλος Αυγούστου, η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε μετατρέψιμα ομόλογα (χρεόγραφα κεφαλαίου) ύψους €220 εκ που δόθηκαν σε επενδυτές μέσω.ιδιωτικής τοποθέτησης και η έκδοση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα για το θέμα δεν αναφέρει λεπτομέρεις..για τους όρους της έκδοσης και αρκείται σε μια γενική αναφορά «πως έχειολοκληρώσει επιτυχώς την τιμολόγηση έκδοσης χρεογράφων πρόσθετου κεφαλαίου κατηγορίας 1 ύψους €220 εκ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μικρό αριθμό θεσμικών επενδυτών».Τα χρεόγραφα κεφαλαίου θα φέρουν αρχικό επιτόκιο ύψους 12.5%.

Δημοσιεύματα του κυπριακού αλλά και διεθνούς τύπου σχολιάζουν ως περίεργη την..πρόσφατη έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου με ιδιωτική τοποθέτηση. Το επιτόκιο ξεπερνά ακόμα και αυτό της Banco Popular που προ πενταετίας είχε προσφέρει  επιτόκιο 11,5% σε έκδοση δικών της ομολόγων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τράπεζα Κύπρου με την έκδοση του εν λόγω ομολόγου πήγε ενάντια στο σκηνικό που διαμορφώνεται φέτος, καθώς, η ζήτηση για τέτοιου είδους ομόλογα με μεγάλες αποδόσεις, έχει μειωθεί σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια.

Οι Financial Times επικαλούνται πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται κοντά στο θέμα, ότι οι επενδυτές που συμμετείχαν στην έκδοση των «αλμυρών» ομολόγων της Τράπεζας δεν είναι άλλοι από τους μεγαλομετόχους της Τράπεζας δεν έχει ανακοινώσει ποιοι συμμετείχαν στην έκδοση.

Εγχώριοι μέτοχοι της Τράπεζας δήλωσαν σε..κυπριακά.ΜΜΕ άγνοια για τα πεπραγμένα της ιδιωτικής τοποθέτησης και δυσφορία για την προσφορά τόσο προσοδοφόρων ομολόγων μόνο σε μερίδα των μεγαλομετόχων.

Οι μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας συμμετείχαν σε έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας το 2014 αγοράζοντας τη μετοχή της στην αναπροσαρμοσμένη τιμή των €4.80.  Σήμερα η μετοχή βρίσκεται στο €2.35 με αποτέλεσμα ναχάνουν πέραν της μισής από την αρχική τους επένδυση και αυτή η έκδοση φαίνεται να τους προσφέρει μέρισμα από την πίσω πόρτα.

ΗΑρχή ΚεφαλαιαγοράςΚύπρου και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρουπρέπει να διενεργήσουνελέγχους για τη έκδοσηαυτή με το πολύ ψηλό επιτόκιο 12,5%αλλά και την προηγούμενη που έγινε με το επίσης ψηλό επιτόκιο 9,25%.Πρέπει επίσης να διερευνηθεί ποιοι επωφελούνται από αυτή την προνομιακή έκδοση και με ποιες διαδικασίες αυτοί προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  έχουμε την εντύπωση ότι τα μαγειρέματα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου δυστυχώς συνεχίζονται σε βάρος του Κυπριακού λαού και οι επόπτες του τραπεζικού συστήματος φαίνεται να παρακολουθούν αδιάφορα.