Αποκαλείται ανδρικό ουροδοχείο σε σχήμα σκυμμένου γυναικείου σώματος και διαφημίζεται ως καινοτόμο προϊόν. Αυτό το «νέο» προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί φαίνεται από περίεργους ανθρώπους με στρεβλή αντίληψη των σχέσεων μεταξύ των φύλων.

Δυστυχώς αυτό το χυδαίο αντικείμενο αντί να παραμείνει στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φαντασίας φαίνεται να έχει χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

Η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων θεωρεί πως το γεγονός ότι προκλήθηκαν αντιδράσεις  ακόμα και μέσα  από το χώρο της κυβέρνησης αποδεικνύει ότι η ενέργεια αυτή, δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής. Ζητούμε εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κυβέρνηση έχει εμπλακεί στη χρηματοδότηση της κατασκευής και κυκλοφορίας αυτού του αντικειμένου 

Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων