Σας ενημερώνουμε ότι το 12ο τακτικό συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών που ήταν προγραμματισμένο την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου έχει αναβληθεί λόγω μη συγκέντρωσης συγκεκριμένου αριθμού μελών, όπως προνοεί το καταστατικό μας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Συγκεκριμένα την ώρα ακύρωσης του συνεδρίου μας υπολείπονταν 17 άτομα.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.