Η κυβέρνηση, έστω και με τεράστια καθυστέρηση επέλεξε να ασχοληθεί με το ζήτημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Ακόμα και σήμερα ωστόσο που το πράττει, επιλέγει να αδιαφορεί για τους μικρούς δανειολήπτες που έχουν βρεθεί σε αδυναμία αποπληρωμής. Μάλιστα στην προσπάθεια της να δικαιολογήσει αυτήν την επιλογή, αναφέρεται σε ορισμένους που τάχα αντιπροτείνουν χάρισμα δανείων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Κατανοούμε την ανάγκη των υπουργών να υπερασπιστούν μια πολιτική που στρέφεται κατά των πιο αδύναμων πολιτών. Ο φορέας διαχείρισης των ΜΕΔ που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε προτείνει, δεν θα έχει ως ρόλο του το χάρισμα των δανείων. Η λειτουργία του θα αφορά στον επανακαθορισμό του ύψους των δανείων όσων δανειοληπτών αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν, με συγκεκριμένα κριτήρια. Πιθανώς εσκεμμένα ο κ. Γεωργιάδης παραβλέπει ότι το κράτος έχει αγοράσει δάνεια και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας 6.2 δις, με κόστος μικρότερο των 2 δις. Αυτή η διαφορά είναι που επιτρέπει την άσκηση πολιτικής για την ελάφρυνση των δανειοληπτών – θυμάτων της κρίσης. Αυτό βέβαια θα ίσχυε, εφόσον δεν διακατείχε το Υπουργείο Οικονομικών ένα πνεύμα καταδίωξης των δανειοληπτών.