Οι αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την Τουρκία, σχετικά με τη διαχρονικά προκλητική της στάση στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές. Μολονότι σε επί μέρους θέματα ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός, από το κείμενο απουσιάζει η ανάδειξη της ευθύνης της Τουρκίας ως δύναμης κατοχής μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εισβολή και κατοχή θεωρείται έτσι ως μιας μορφής “κεκτημένο” και η Ευρώπη αρκείται να μιλά για προβλήματα που προκύπτουν από αυτή, πχ το θέμα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο η αναφορά για το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα αναφέρεται ως να πρόκειται για ουδέτερο ιστορικό συμβάν, χωρίς να γίνεται κανένας λόγος για τις τουρκικές θέσεις και μεθοδεύσεις, που οδήγησαν σε αυτό.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε χρέος του εκάστοτε Προέδρου, την έντονη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να παύσει αυτή η εν πολλοίς ποντιοπιλατική θέση. Αυτό θυμίζουμε πως ήταν ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. Ένα επιχείρημα που είτε λόγω συμφερόντων ευρωπαϊκών κρατών, είτε λόγο αδράνειας -ή ανικανότητας- της κυπριακής ηγεσίας, ακόμα παραμένει χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.