Ο κίνδυνος για νέα μεγάλη καταστροφή των δασών μας είναι μεγάλος ειδικότερα την περίοδο του καλοκαιριού. Οι πρόσφατες πυρκαγιές σε ολόκληρη την Κύπρο αποτελούν ακόμα μια ένδειξη για την μεγάλη ανάγκη στήριξης του Τμήματος Δασών με άμεσες άλλα και αποτελεσματικές ενέργειες.

Σε πρόσφατη επιστολή του Τμήματος δασών προς τον Υπουργό Γεωργίας ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, πληροφορηθήκαμε ότι αποφασίστηκε η αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για εξαίρεση των κενών θέσεων του Τμήματος Δασών, κάτι που είδαμε για άλλες θέσεις στο δημόσιο.

Η κατάσταση με την σημερινή στελέχωση, όπως χαρακτηρίζεται είναι χειρότερη από αυτή που υπήρχε το καλοκαίρι του 2016 και συνεχίζει να χειροτερεύει, παρά τις διαβεβαιώσεις και τις διακηρύξεις πολλών.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την μεγάλη πυρκαγιά στη Σολιά και Αργάκα ένας από τους λόγους που συνέτειναν στην αδυναμία αντιμετώπιση της καταστροφής ήταν η αποχή των δασοφυλάκων από υπερωριακή εργασία, γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι στο Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν να «κάνουν οικονομία» σε βάρος της ασφάλειας των δασών.    

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε τονίσει επανειλημμένα μέσα από επιστολές μας πως τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υποστελέχωση του δασικού κλάδου είναι ανυπέρβλητα αλλά για ακόμη μια φορά «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Δυστυχώς όλα αυτά μας αποδεικνύουν πως το κράτος αδιαφορεί για την πραγματική κατάσταση στον τομέα της προστασίας των δασών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αναμένει και ευελπιστεί να εισακουστούν από το αρμόδιο υπουργείο τα αιτήματα των δασικών υπαλλήλων για να ληφθούν άμεσες αποφάσεις και όχι άλλες κούφιες υποσχέσεις!