Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα θέτοντας ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% έως το 2030. Είναι από τους πιο σημαντικούς και φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα πρωτοφανές και πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία του κλίματος.

Πέρα από αυτόν τον στόχο για τη μείωση των εκπομπών, οι Πράσινοι έχουν συμπεριλάβει στην πρόταση νόμου περαιτέρω σημαντικά στοιχεία για την προστασία του κλίματος. Αποφασίστηκε η δημιουργία μόνιμης και ανεξάρτητης διεπιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για το κλίμα, ο τερματισμός όλων των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τον άνθρακα. 

Η Κύπρος δυστυχώς βρίσκεται αρκετά πίσω στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την οικολογική συνείδηση. Οι στόχοι της Ευρώπης για το 2030 ανεβαίνουν, αλλά εμείς ως κράτος δεν πετύχαμε ούτε εκείνους του 2020.

Αυτό το μεγάλο βήμα της ψήφισης του ευρωπαϊκού νόμου για την κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση για την κυπριακή πολιτεία, που πρέπει να κάνει άλματα για να πετύχει όλα όσα τόσα χρόνια έσπρωχνε παρακάτω. Πρέπει να δοθούν σκληρότερες μάχες για επίτευξη του στόχου. Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να δώσουν την απαραίτητη σημασία που αρμόζει στα θέματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής κ.ο.κ

Ευελπιστούμε η Κύπρος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με τους στόχους της Ε.Ε για μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030.

Πρέπει να πρασινίσουν οι σκέψεις, οι πράξεις και η πολιτική μας.