Το τελευταίο επεισόδιο με το φόνο αιτητή ασύλου στην παλιά Λευκωσία έχει αναζωογονήσει τη συζήτηση για την ανησυχητική κατάσταση σε σχέση με το μεταναστευτικό και την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Δυστυχώς είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι στη παλιά Λευκωσία έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές η δημιουργία ενός γκέτο αλλοδαπών. Ευθύνη βέβαια φέρουν όσοι οδήγησαν την παλιά Λευκωσία σε κατάσταση πλήρους μαρασμού και πληθυσμιακής υποβάθμισης.

Η πηγή των κακών βρίσκεται στην πολύχρονη αδράνεια των αρχών – τοπικών και κυβερνητικών – σε σχέση με την πληθυσμιακή στήριξη της  παλιάς Λευκωσίας. Για δεκαετίες το κράτος επένδυε εκατομμύρια ευρώ σε έργα -βιτρίνα εντός της παλιάς Λευκωσίας πχ. πλατεία Ελευθερίας, αντί να εφαρμόσει μέτρα και κίνητρα για την επιδιόρθωση κατοικιών και την εγκατάσταση νέων ανθρώπων και ζευγαριών στην πόλη. Η πόλη εγκαταλείφθηκε και συγκεντρώθηκαν εκεί άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τα ψηλά ενοίκια στην εκτός των τειχών πόλη. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν κι άλλες υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων μας.

Δυστυχώς, το τελευταίο, όπως και άλλα παρόμοια περιστατικά χρωματίζονται με ξενοφοβικά ή ρατσιστικά σχόλια. Έτσι αποκρύπτονται οι τεράστιες ευθύνες των εκάστοτε κυβερνώντων σε τοπικό ή κυβερνητικό επίπεδο.

Επιβάλλεται η επένδυση οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του υποβαθμισμένων αστικών περιοχών όπως και της παλιάς Λευκωσίας.

Όσο αφορά στην μεταναστευτική πολιτική υποστηρίζουμε την προσπάθεια του Προέδρου Αναστασιάδη για διατήρηση ή/και αύξηση της ευρωπαϊκής βοήθειας, προς την Κύπρο. Δυστυχώς οι ξενοφοβικές πολιτικές που ακολουθούν κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδεινώνουν την κατάσταση στη Κύπρο.  Η ΕΕ και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι της Κύπρου.

Πέραν τούτου το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχει καταθέσει στους αρμόδιους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος.