Δεν είναι γνωστό στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο κατά πόσο υπάρχουν έγκυρες επιστημονικές μελέτες για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών από κρέας, το οποίο προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί με γενετικά τροποποιημένες τροφές. Ο χειρισμός τέτοιων θεμάτων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι το αρμόδιο επιστημονικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε περίπτωση τεκμηρίωσης απειλών για τη Δημόσια Υγεία, προβαίνει σε εισηγήσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις.


Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος Πατσαλή στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.577 προς τον βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη. Η ερώτηση υποβλήθηκε μετά από ανησυχίες που προκληθήκαν στα πλαίσια σύμβασης που υπογράφηκε με το Τμήμα Γεωργίας για τον έλεγχο των ζωοτροφών το 2014, όπου είχε αναλυθεί μία ζωοτροφή ελαιοκράμβης στην οποία ανιχνεύθηκε η εγκεκριμένη γενετικά τροποποιημένη Roundup Ready σόγια σε ποσοστό 42,5%.
Αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων από την πολύχρονη κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών, την αρμοδιότητα έχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ο κ. Υπουργός.