Η πρόσφατη συνοπτική ανακοίνωση της Kυβέρνησης για τα αντισταθμιστικά μέτρα προς τις κοινότητες Ακάμα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας για τη χωρίς όραμα και προβληματισμό συνέχιση της άκρως συντηρητικής, αποσπασματικής και αντιοικολογικής πολιτικής της απελθούσας Kυβέρνησης για τα ζητήματα προστασίας της Χερσονήσου Ακάμα και αειφόρου ανάπτυξης των κοινοτήτων της.

Η προσεκτική εξέταση των μέτρων που ανακοινώθηκαν αποκαλύπτει

  1. Την έλλειψη σαφούς προσέγγισης, με σφαιρική και ευαίσθητη κοινωνική και οικολογική στόχευση, στα κύρια θέματα της Χερσονήσου και
  2. μία επιφανειακή και χωρίς τεκμηρίωση αποσπασματική παράθεση μέτρων (π.χ. υλοποίηση βασικού οδικού δικτύου, με αμφίβολους  αποδέκτες ωφελημάτων, αξιοποίηση βράχων Ίνειας, χωρίς επίγνωση των συνεπειών της,   ασάφεια του πλαισίου λειτουργίας συντονιστικού γραφείου και των κόμβων κ.α.).

Την ίδια στιγμή σημειώνουμε την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε ουσιαστικού περιεχομένου αποφάσεις και μέτρα, τα οποία εφαρμοζόμενα θα μπορούσαν  να ευεργετήσουν πραγματικά τη Χερσόνησο και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των κοινοτήτων της. Τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι:

  • Ο τερματισμός των αδικαιολόγητα συνεχιζόμενων λατομεύσεων στην Ανδρολίκου που μετέτρεψαν την περιοχή σε “κρανίου τόπο” και άμεση ανάληψη έργων αποκατάστασης του τοπίου καθώς και παράλληλη αναζήτηση νέων κατάλληλων περιοχών λατόμευσης στην επαρχία, για σωστή εξυπηρέτηση των αναγκών της.
  • Αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα σε ένα ενιαίο και κανονικό ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, που να σέβεται τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των Εθνικών Πάρκων, με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση.
  • Λήψη μέτρων πολιτικής και εκτέλεση έργων, με στόχο να καταστήσουν τις κοινότητες της Χερσονήσου ελκυστικούς χώρους διαμονής επισκεπτών και ορμητήρια προς το Εθνικό Πάρκο!
  • Λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για άρση των πολυάριθμων παρανομιών και άλλων καταστροφικών και μη συμβατών δραστηριοτήτων στην περιοχή (π.χ. κυνήγι) χωρίς την οποία η πρόσφατα (με μεγάλη καθυστέρηση) αναληφθείσα προσπάθεια θα παραμείνει χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσμα!