Ο κίνδυνος παραμονής 600 οικογενειών χωρίς στέγη ή η παραμονή τους σε χώρους που κρίθηκαν ότι πρέπει να κατεδαφιστούν εδώ και χρόνια, δεν περιποιεί τιμή σ’ ένα ευρωπαϊκό κράτος και σίγουρα δεν αποτελεί λύση.

Η κατοικία και η αξιοπρεπής διαβίωση είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο τα γεγονότα στη Λεμεσό μας επιτρέπουν με ευκολία να συμπεράνουμε ότι η Κυβέρνηση δεν τα αντιμετωπίζει ως τέτοια.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χρόνια πριν φτάσουμε σ’ αυτή την κατάσταση, είχαμε πολλές φορές καταθέσει στον δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις σε σχέση με την στέγαση. Σήμερα, εν έτει 2023, ακόμα δεν έχουμε πετύχει να δημιουργήσουμε μια στεγαστική πολιτική που δεν θα σημαίνει μόνο χαμηλότοκα δάνεια και χρηματοδοτήσεις, αλλά έναν γενικότερο σχεδιασμό που θα μελετήσει όλο το φάσμα του ζητήματος.

Θεωρούμε αναγκαίο, τάχιστα, όπως διασφαλιστεί η ασφαλής διαμονή των οικογενειών αυτών που έχουν μείνει χωρίς στέγη, την ίδια ώρα που επιβάλλεται να μετακινηθούν οι διαμένοντες στις ετοιμόρροπες «εργατικές κατοικίες».

Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να υπερπηδήσουν τις δικαιολογίες που επικαλούνται ως ανυπέρβλητα εμπόδια για την διακοπή του προγράμματος και να εγκύψουν σοβαρά σ’ αυτό το μείζον κοινωνικό θέμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει τρόπος, μέσα από συμφωνίες, το όλο ζήτημα να επιλυθεί και μάλιστα να αποβεί πολύ βιώσιμο. Ας γίνει αυτό ως ένα πρώτο βήμα και έπειτα ας συζητήσουμε υπεύθυνα για μια στεγαστική πολιτική, η οποία θα θέσει ως προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες του συνόλου των πολιτών. Νοείται ότι ως Κίνημα έχουμε τη διάθεση να επαναφέρουμε τις διαχρονικές θέσεις μας επί του διαλόγου.

Βίντεο δηλώσεων κ. Χάρη Ιωσηφίδη – μέλος Κεντρικής Επιτροπής: