Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καταθέτει πρόταση Νόμου στην Ολομέλεια της Παρασκευής 07 Φεβρουαρίου, για να καταργηθεί το 12% της αποκοπής από όσα άτομα συνταξιοδοτούνται πρόωρα από το 63ο έτος.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε πως με την κατάργηση του μέτρου στους δημόσιους υπαλλήλους, θα δοθεί ευκαιρία για να εργοδοτηθούν νέα άτομα με λιγότερο κόστος, κάτι που θα μειώσει το μισθολόγιο και την ίδια στιγμή θα αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ξεχνούν όμως ότι τις θέσεις όσων θα αφυπηρετήσουν πρόωρα θα καταλάβουν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα προαχθούν στο μεταξύ. Οι προαγωγές των δημόσιων υπαλλήλων συνιστούν σοβαρό διοικητικό κόστος.

Η Κυβέρνηση παραπλανάει όταν παρουσιάζει το νομοσχέδιο με αυτό τον τρόπο. Η χωρίς αποκοπή, πρόωρη αφυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων, έστω υπό τη μορφή εφάπαξ δικαιώματος, δημιουργεί ακόμη περισσότερη αδικία και διευρύνει το χάσμα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων.

Αν η Κυβέρνηση εγείρει θέμα κόστους για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να μας εξηγήσει εάν και πότε θα καταθέσει στο Ταμείο τα 7,8 δισ. ευρώ που χρωστάει η ίδια.