Μας λυπεί ιδιαίτερα η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής, η οποία έχει εν μέρει εγκρίνει την ανέγερση ναού στον χώρο του Δημοτικού Κήπου Πάφου. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έπρεπε να ήταν κάθετα εναντίον στην όποια επέμβαση στον Δημόσιο Κήπο που, ως γνωστό, έχει μηδενικό συντελεστή δόμησης. Το μόνο που μας ικανοποιεί είναι η παραδοχή πως η υπό εξέταση ανάπτυξη ήταν υπέρμετρα μεγάλη σε κλίμακα ανάπτυξης σε μια προστατευόμενη περιοχή, θα είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην υφιστάμενη βλάστηση, ότι υπάρχει ανάγκη για προστασία της χρήσης του Δημόσιου Κήπου Πάφου και για αποφυγή της μέγιστης σφράγισης του εδάφους. Επιπλέον αναφέρθηκε στην όχληση στο τοπίο από την υπό εξέταση ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακείμενους χώρους και τα οικοδομήματα με ιστορική και πολιτισμική σημασία, πράγμα που αρνήθηκε να πράξει ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Πάφου.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε την απαίτηση όπως διενεργήσει αρχαιολογική επισκόπηση του τεμαχίου το Τμήμα Αρχαιοτήτων, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας Πάφου του Κινήματος, κ. Αντρέας Ευλαβής, σε δηλώσεις του αναφέρει πως «Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου, του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαχρονικά ήταν κάθετα εναντίον της κατασκευής Καθεδρικού Ναού στον Δημόσιο Κήπο Πάφου. Ο Δημόσιος Κήπος είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της Πάφου και σημείο αναφοράς για όλους τους Παφίτες. Με δεδομένη και την εκκρεμούσα έφεση επί της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για απόδοση αποζημίωσης στην Μητρόπολη Πάφου για απώλεια χρήσης του τεμαχίου, ύψους 8 εκ. ευρώ, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να επιβραβευθεί η Μητρόπολη Πάφου με την παραχώρηση άδειας ανέγερσης ναού στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

Ιστορικά ο Δημόσιος Κήπος ανήκε στον Δήμο Πάφου, στον οποίος η Εκκλησία Πάφου είχε παραχωρήσει το τεμάχιο για να σωθεί από την πιθανότητα διεκδίκησης του από τρίτους.

Τεράστια είναι η ευθύνη του Δήμου Πάφου για αυτή την ταλαιπωρία. Πως μπορούμε να ξεχάσουμε την αθέτηση του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φείδωνος της δέσμευσης του ότι δεν θα συναινέσει σε ανέγερση ναού στον Δημόσιο Κήπου Πάφου;

Καθοριστική ήταν επίσης η υπαναχώρηση Δημοτικών Συμβούλων της ΕΔΕΚ, που ανέτρεψε προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν συναινούσαν στην παραχώρηση άδειας οικοδομής για νέο καθεδρικό ναό. Δεν είμαστε εναντίον της ανέγερσης Καθεδρικού Ναού γενικότερα. Η αντίθεση μας αφορά τον συγκεκριμένο χώρο.