Έχει δημοσιευτεί η καταγγελία του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για μια νέα τεράστια ανάπτυξη η οποία αφορά το διαχωρισμό 78 οικοπέδων στο Ζακάκι Λεμεσού, σε χώρο μεταξύ του καζίνου-θέρετρου και της Λίμνης Ζακακίου, τα οποία προορίζονται για ανάπτυξη σπιτιών, διαμερισμάτων και γραφείων. Η εν λόγω ανάπτυξη γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000 των Υγροτόπων Ακρωτηρίου εντός της περιοχής που έχει αναγνωριστεί ως «Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά» και που θα έπρεπε να είχε καθοριστεί ως Natura 2000.

Η οικολογική αξιολόγηση του έργου η οποία απαιτείται σε περίπτωση που προτείνονται έργα που βρίσκονται κοντά ή εντός περιοχών Natura 2000 δεν έγινε ποτέ, και ούτε ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τις Κυπριακές αρχές ή από τις Βρετανικές Βάσεις.

Θεωρούμε αδικαιολόγητη την αδειοδότηση του εν λόγω έργου η οποία παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μάλιστα από την ίδια αρχή.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απαιτεί τον τερματισμό κάθε προσπάθειας προς υλοποίηση ενός έργου με εγκληματικές συνέπειες στο περιβάλλον της περιοχής.

Καλούμε τα αρμόδια Τμήματα, Υπουργεία να διορθώσουν το μέγα σφάλμα της αδειοδότησης αυτής της λεγόμενης ανάπτυξης και όχι να θυσιάσουν μια ολόκληρη περιοχή στον βωμό συμφερόντων και χάριν πολιτικών παρεμβάσεων.