Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα η πρόταση για σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης για τους δημόσιους υπάλληλους που να καταργεί την αποκοπή του 12%.

Ήδη υπάρχει δικαιολογημένος θυμός και αγανάκτηση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για το χάσμα στη μισθοδοσία και τα άλλα συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Το θέμα της κατάργησης του πέναλτι του 12% έθεσε το Κίνημα Οικολόγων στη Βουλή και βρίσκεται ήδη από το 2016 σε συζήτηση αφού απαιτείται η  συμφωνία της Κυβέρνησης. 

Η εισήγηση της Κυβέρνησης που αφορά τους δημόσιους υπάλληλους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα επαγγέλματα και ιδιαίτερα άμεσα σε αυτά που θεωρούνται βαριά ή /και ανθυγιεινά.