Η πρόταξη του επιχειρήματος των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από την ΑΗΚ ή της εφαρμογής των ορίων που καθόρισε η ICNII, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση της αρχής να μετακινήσει ένα πυλώνα λίγα μετρά, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων στο σταθμό της ινστιτούτου γεωργικών ερευνών στο Ζύγι.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και η αρχή ηλεκτρισμού πιο συγκεκριμένα, πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή της συνετής πρόληψης. Η αρχή αυτή καθορίζει ότι τα κράτη μέλη και οι αρχές έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μετρά για την αποφυγή οποιασδήποτε πιθανότητας – όσο μικρής κι αν είναι- για επηρεασμό της δημοσίας υγείας.

Ποσό μάλλον όταν για ένα θέμα, όπως αυτό που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία και για το οποίο υπάρχει μεγάλη επιστημονική αβεβαιότητα και αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο σταθμό του ΙΓΕ, σημειώνεται ότι πέραν των εργαζομένων, στον χώρο υπάρχουν ευαίσθητα μηχανήματα τα οποία πιθανόν να επηρεαστούν από τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Διεξάγονται στους χώρους του σταθμού πειράματα, των οποίων η πιστότητα θα αμφισβητείται όταν το περιβάλλον θα “ενοχλείται ” από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αυτό που ζητούμε από την ΑΗΚ δεν είναι να καταργήσει την νέα γραμμή υψηλής τάσης , ούτε να ακολουθήσει μια νέα πορεία. Αυτό που ζητούμε είναι απλά να αλλάξει θέση ένας πυλώνας ώστε να απομακρυνθεί η γραμμή υψηλής τάσης από τους χώρους διεξαγωγής των πειραμάτων και της εργασίας ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων.

2