Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.680, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο τα ολοήμερα σχολεία να επεκτείνουν τη λειτουργία τους εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς και τις ώρες λειτουργίας τους μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να εξυπηρετήσουν τους γονείς οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να στείλουν τα παιδία τους να φοιτήσουν σε ιδιωτικά θερινά σχολεία.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.680, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1. Το πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) είναι συνέχεια του πρωινού και διέπεται από την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες παιδαγωγικές αρχές. Η συμμετοχή των παιδιών είναι προαιρετική, μετά από αίτηση των γονέων τους, οι οποίοι είναι ενήμεροι για το ωράριο εργασίας, τον χρόνο και τις συνθήκες λειτουργίας του ΠΟΣ.  Όσα παιδιά αποφασίσουν να συμμετέχουν στον θεσμό είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν ένα ωράριο αποχώρησης, είτε μέχρι τις 15:05 είτε μέχρι τις 16:00 το οποίο ισχύει για 5 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).  Η επέκταση του ωραρίου και μετά τις 16:00 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί ο χαρακτήρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου είναι παιδαγωγικός και κοινωνικός.  Περιλαμβάνει νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης και δεν έχει ούτε τα χαρακτηριστικά χώρου φύλαξης παιδιών ούτε παιδικής λέσχης.
  2. Σχετικά με την καλοκαιρινή περίοδο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργεί Θερινά Δημόσια Σχολεία (Θ.Δ.Σ). Το Πρόγραμμα των Θ.Δ.Σ αρχίζει, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων για τις θερινές διακοπές και διαρκεί πέντε (5) συνολικά εβδομάδες.  Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το Θερινό Δημόσιο Σχολείο, στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, το οποίο δεν πρέπει απαραίτητα να είναι το σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η φοίτηση είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

ΝΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.680