Διεξάγεται μια έρευνα για πιθανή αμέλεια σε σχέση με την ανεύρεση δειγμάτων της νόσου της βρουκέλλωσης και την εξάπλωση της νόσου σε φάρμες της επαρχίας Λάρνακας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Δημιουργεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι ένα πολιτικό κόμμα – το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών – προσπάθησε να εμποδίσει την έρευνα με μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση που θυμίζει άλλες εποχές.

Θυμίζουμε ότι μέσα από ελέγχους του Γενικού Ελεγκτή, δεν είναι η πρώτη φορά που τόσο ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όσο και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες φάνηκε να ελέγχονται για σκάνδαλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που διορίστηκε ερευνών λειτουργός για να εξετάσει θέματα πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων.

Τέτοιες υποθέσεις είναι η υπόθεση του Cypra, υπόθεση του σφαγίου της Κοφίνου, η υπόθεση του Μέλιος zoo κλπ. Συχνά εντοπίζεται αδυναμία στην αξιοπιστία του συστήματος καταγραφής ζώων, πρόβλημα με μονοπώλιο ιδιωτικής εταιρείας στη διαχείριση ζωικών αποβλήτων, ζήτημα με τις επιθεωρήσεις στα σφαγεία, ελλείψεις  σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης επιβολής και παρακολούθησης των διοικητικών προστίμων. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επικρίθηκαν και για την ανοχή που επιδεικνύουν στην παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικών υποστατικών εντός του Δικτύου «Natura 2000». Επίσης δεν εφαρμόζουν τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 95/2021 για την κατοχή και πώληση ζώων που καθορίζουν ποια ζώα μπορεί να πωλούνται αλλά και να έχει κάποιος υπό την κατοχή του.

Πρόσφατο περιστατικό το  θέμα του θανάτου του γάτου Μπερτόν ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο ενώ βρισκόταν υπό την «φύλαξη» των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε το Καλοκαίρι του 2022 και ακόμα περιμένουμε το πόρισμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Παρακαλούμε τον υπουργό Γεωργίας να διατάξει ερεύνα για το συγκεκριμένο περιστατικό κάτι που έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα για την ευημερία των ζώων. Δυστυχώς έχουν αποτύχει να διασφαλίσουν την ευημερία των ζώων στην Κύπρο. Αρκετές είναι οι καταγγελίες που έγιναν στην υπηρεσία των κτηνιατρικών υπηρεσιών για κακοποιήσεις ζώων και δεν υπήρχε η σωστή διαχείριση των υποθέσεων με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο βασανισμός και η κακοποίηση των ζώων.

Ζητούμε την διεξαγωγή έρευνας για την αποτελεσματικότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όσον αφορά την ευημερία των ζώων. Παρόμοια έρευνα πρέπει να διενεργηθεί και για την αστυνομία καθώς υπάρχει επίσης μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την ευημερία των ζώων. Πρέπει επιτέλους η ευημερία των ζώων να τυγχάνει διαχείρισης από άτομα φιλόζωα που θα εφαρμόζουν επιτέλους την νομοθεσία για να μιλούμε για πραγματική ευημερία των ζώων.