Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών εκφράζει κάθετη διαφωνία στην εισήγηση των ΟΕΒ/ΚΕΒΕ για επαναλειτουργία των ασφαλτικών εργοστασίων στο Δάλι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Απορρίπτουμε κάθε ιδέα για συνέχιση της ρύπανσης και της οχληρίας στην περιοχή του Δήμου Ιδαλίου από τα ασφαλτικά εργοστάσια. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει εκδοθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ενδιάμεσο διάταγμα για αναστολή της λειτουργίας των εργοστασίων γιατί έκρινε βάσιμες τις καταγγελίες των κατοίκων για επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο – όπως και πρόσφατα το Επαρχιακό Δικαστήριο αποφάσισε για το Μιτσερό – έκρινε ότι η υγεία και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων είναι υπέρτατο αγαθό που δεν μπορεί να υποχωρήσει ενώπιον του οποιουδήποτε οικονομικού κόστους.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να συμμορφωθούν με την ουσία και το γράμμα των δικαστικών αποφάσεων. Η ρύπανση και η παρανομία δεν πρέπει να μετακομίζει, πρέπει να καταργείται οριστικά.