Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διαδικασίες επιτήρησης του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εκτός από παράνομη είναι και καταφανώς προκλητική, όχι μόνο για τους λειτουργούς της υπηρεσίας, αλλά και για το σύνολο των Κυπρίων.

Αντί η Ελεγκτική Υπηρεσία, που κατά γενική ομολογία παράγει ουσιαστικό έργο, να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο στην εκτέλεση των καθηκόντων της, βάσει της εγκυκλίου αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα για το Υπουργείο Οικονομικών. Οι αναφορές των Μέσων μάλιστα, που κάνουν λόγο για σύνδεση της εγκυκλίου με τον έλεγχο που διενεργείται για τις υποθέσεις του Συνεργατισμού και με περίπτωση εξαφάνισης εγγράφου, μόνο επιπλέον ερωτήματα μπορούν να προκαλέσουν.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αναμένουμε από τον κ. Χάρη Γεωργιάδη, ως πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου, αρχικά να δώσει πειστικές εξηγήσεις για την εν λόγω εγκύκλιο και την εν συνεχεία απόσυρσή της. Αν δεν το πράξει, έργω αποδέχεται πως σκοπός της είναι η παρεμπόδιση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.