Στα όρια της αγανάκτησης βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής Κάτω Μονής στη Λευκωσία οι οποίοι εκφράζουν σφοδρά παράπονα για τις χοιροτροφικές μονάδες αλλά και το σφαγείο στην περιοχή τους, το οποίο όπως πληροφορούμαστε λειτουργεί χωρίς τις σχετικές άδειες. Παλεύουν με το ανεπαρκές σύστημα του τόπου μας από το 2008 για το ίδιο θέμα.

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Κάτω Μονής αντιδρά δίκαια με τον εντονότερο τρόπο στην αίτηση της εταιρείας για εξασφάλιση άδειας κατά παρέκκλιση, ενώ ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή αφέθηκε να εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό λόγω αδράνειας των Κυβερνώντων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση με τις εκπομπές υδροθείου, όπου οι ίδιοι οι πολίτες αναφέρονται σε μετρήσεις των αρμοδίων που εντόπισαν αυτό το άχρωμο, άοσμο και εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα.

Όλα αυτά έγιναν με την ανοχή όλων των αρμοδίων αρχών. Με τις πλάτες των αρμοδίων, λειτουργεί παράνομα το σφαγείο και το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.

Μετά από πολλά χρονιά παρανομίας, την Παρασκευή συνεδριάζει το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων για να εξετάσει την αίτηση της εταιρείας για νομιμοποίηση των παρανομιών. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαφωνεί κάθετα στην νομιμοποίηση της παρανομίας, της ρύπανσης και της διαφθοράς.