Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τονίζουμε πως δεν πρόκειται να εμπλακούμε, να στηρίξουμε ή να τοποθετηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου.

Ως διαχρονική μας θέση, παραμένει ο πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους. Συνεπώς τα κόμματα δεν έχουν λόγο στην εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου.

Ο λόγος (και η ψήφος) ανήκει στους πιστούς.